Уведомление за сделка по чл.114, ал.3 ЗППЦК

Уведомление за сделка по чл.114, ал.3 ЗППЦК